Title: Toxic har flyttet!

Date: January 30, 2015

Author: info

Vi har flyttet, men ikke så veldig langt, bare 3 etasjer opp i samme bygget. Nå sitter vi sammen med Video Workshop og har fått ett enda bedre lydstudio!

© Copyright 2012 _ Toxic - A part of Pan Studios _ All rights reserved _ Log in